Om Barnas hjørne

«Barnas hjørne» skal være et sted hvor pedagoger, assistenter, foreldrene og interesserte kan utveksle ideer og innspill om fysisk aktivitet hos barna.

«Barnas hjørne» ønsker å vise fram muligheter, hvordan man kan gi barna en fysisk aktiv hverdag, både i barnehagen, SFO og hjemme. Med enkelte metoder og hverdagsmaterialer er det lettvint å få barna til å erfare seg selv, øke selvtilliten, bli tryggere på seg selv og koordinasjonen sin og få positive sosiale erfaringer.

«Barnas hjørne» er opptatt av «psykomotorikk». Psykomotoriske opplegg stimulerer barn blant annet til å bruke alle sansene sine og språkferdighetene. Gjennom aktiviteter som for eks. bevegelsehistorier blir barna inspirert til å anvende fantasien sin og utvikle språket sitt. Her finnes ikke noe feil eller riktig på hvordan materialene skal brukes eller hvordan man for eksempel klatrer opp/ned et klatrestativ. Barna blir oppmuntret til å finne sine egne veier og løsninger! Det ønskes at barna skal styrke selvfølelsen sin!

Alle barn har et naturlig behov for å være i bevegelse og det er de voksne sin oppgave å legge tilrette for dette behovet. Vi setter impulser for at barna synes at det er gøy å være i fysisk aktivitet!

Les mer om Stephanie M.-Mertins.