Innhold barnevaktkurs

Innhold barnevaktkurs

INNHOLD

1.KVELD: «Betydningen av en aktiv og omsorgsfull barnevakt»

Varighet: cirka 3 t, inkl pauser
Kursholder: Stephanie
Tilstede: Guro/Stephanie

 • kursdeltagerne bli kjent med hverandre
 • hva forventer deltagerne av kurset?
 • forventninger barnevakt (Hva gleder jeg meg til i mitt arbeid som barnevakt? Hva gruer jeg meg til?)/forventninger foreldrene
 • første møte m/foreldrene og barn – hva bør avklares?
 • Barnas utvikling ( cirka 0 – 12 år)
 • Kosthold
 • Aktiviteter/sanger som kan brukes
 • Oppsummering: hvordan tilsvarte første kvelden til forventninger? Noe som manglet?

 

2.KVELD: «Første hjelp hos barna»

Varighet: cirka 2 t, inkl pauser
Kursholder: Yader
Tilstede: Guro/Stephanie

 • hjerte-lunge-redning hos barn
 • brannskader
 • kuttsår
 • fall
 • øyeskader
 • giftsentralen
 • hvem ringer jeg når ulykken er ute?

 

3.KVELD: «Her dreier seg alt om omsorg og stell!»

Varighet: cirka 3 t inkl pauser
Kursholder: Guro
Tilstede: Guro/Stephanie

 • definisjon: Omsorgssvikt – hva er det?
 • hva gjør jeg hvis jeg oppdager omsorgsvikt?
 • hvem kan jeg kontakter? Hvilken instanser finnes egentlig?
 • hva gjør jeg hvis barnet forteller med «en hemmelighet»?
 • Stell av barnet – alt fra bleieskift til dobesøk- hva bør jeg vite? Hvordan snakke jeg til barnet?
 • Kvelden avslutter med en oppsummering/evaluering av hele kurset
 • Utdeling av sertifikatet til alle som har deltatt på alle tre kvelder.

 

4. KVELD: «Mine første uker som barnevakt»

Varighet: cirka 2 t
Kursholder: Stephanie/Guro

 • liten runde, hvem er hvor og hvor ofte bv, antall barn og alder
 • hva lykkes? Hva er utfordrende?
 • Noe som jeg kunne ta med fra kurset som har hjulpet meg? Noe mer jeg trenger/jeg lurer på?