Språklek: "Maur vil ha kake"

"Maur vil ha kake" Kilde: Tiltakspermen til TRAS)

Bevisstgjøring og øving i setningsoppbygning.

Du trenger: Bilde/ordkort med person/handling og objekt. Lag gjerne egne aktuelle kort, for eks med bilde av barnet, bilde fra tema det jobbes med eller som barnet er særlig interessert i.

Sorter alle personer og objekter. Velg eller trekk et handlingskort. La barnet lage en setning og deretter "lese" setningen.

Kilde: Tiltakspermen til TRAS