Stjerneleken

Denne leken handler om samspill og samarbeid! Alle barn ligger (som en stjerne) i en ring på magen og holder hverandre i hendene. Et barn går rundt ringen, velger et barn som ligger på magen og prøver å dra dette ut av ringen. Her må det brukes alle krefter, både fra de som dra og de som holder igjen. Barnet som er dratt ut hjelper til å dra ut neste barn igjen. Kjempegøy for både store og små!