Grønnsakssuppe

Det deles ut ett kort med grønnsaksbilde på til hvert barn. Alle barna sitter i en ring og viser bildene sitt til et barn som stor i midten. Barnet som står i midten roper høyt enkelte grønnsakssorter. De som ble ropt opp må fortest mulig finner seg en ny plass, også det barnet som stå i midten. Siden det er en stol for lite, blir det et annet barn igjen i midten, som nå må rope ut nye grønnsaker eller "grønnsakssuppe". I dette tilfelle må alle barna finne seg en ny plass! Veldig fin "høst-lek"!