Kontakt

«Barnas hjørne»
Stephanie Michalowski-Mertins
(barnehagelærer, bevegelsespedagog)

Mobil: 404 87 359

Epost: info@barnas-hjorne.no

Lik oss på facebook!


www.facebook.com/barnashjorne
www.facebook.com/motoriskboks

Kontakt

Kontakt