DELFI-konsept

DELFI kommer opprinnelig fra Tyskland og ble utviklet i 1995. DELFI er ment som et gruppetilbud til foreldrene og deres barn, gjennom hele det første leveåret. Målet er å sette impulser som stimulerer barnets bevegelsesdrang og sansutvikling og styrke bindingen mellom foreldrene og barnet.

DELFI er et begrep som er satt sammen av følgende ord:

D - denken/å tenke

Allerede i mors mage, lenge før fødselen, får barna med stort interesse med seg alt hva som skjer i umiddelbar nærhet rundt dem, både sosialt og fysisk. Alle disse inntrykk preger dem for deres videre utvikling og er avgjørende for videre læringsprosessen.

E - entwickeln/å utvikle seg

Helt fra livets start er barna full av energi for å holde farten i utviklingen sin. Aktivt er de opptatt med mennesker og ting rundt dem. Alle disse inntrykkene er viktig for barnets livserfaring og kompetanseutvikling. På den måten får de etterhvert et helheltig bilde av verden. Aldri mer kommer et barn til å lære så mye som i sitt første leveår.

L - lieben/å elske

Får en sunn utvikling, et god selvbilde og ikke minst for å bli trygg på seg selv, trenger barna en oppvekst som er preget av kjærlighet og tilstedeværelse. Forståelsesfulle og hengivne foreldrene styrke barnet i sin utvikling og sikre en trygg tilknytning.

F - fühlen/å kjenne på, å føle

Å bli berørt er næring for sjelen! Spesielt i de første levemåneder er nærkontakt/hudkontakt enormt viktig. På denne måten lærer foreldrene og barn hverandre å kjenne, kommunisere, forstår barnets signaler bedre og bygge opp en tett binding. Barnet blir bedre kjent med kroppen sin og får mulighet til å bli med alle sansene bedre kjent med familien og kulturen sin.

I - individuell/individuelt

Hvert barn er unik og utvikler seg i sitt eget tempo, helt avhengig av naturlige, biologiske og sosiale rammene rundt seg. Det er grunnleggende for den individuelle utviklingen i det første leveåret å ta vare på et intakt, verdtsettende og kjærlig forhold mellom foreldrene og barnet.

Kilde: www.delfi-online.de