Klinkekule - leken

Fargelegg og klipp ut klinkekuler - figurene. Lim sammen. Settes på en klinkekule. Bygg veier og/ eller labyrinter med klosser. Bruk fingrene eller blås med munnen for å styre figurene. God tur!

Figurene lastes ned her.